Define

Winning data-driven location and tenant strategies
 • Vis områdeprofiler for å definere klientplassering og leietakerstrategier
 • Bruk heatmaps for informasjon om demografi og kjøpekraft
 • Forstå hvilket område eller leietype som er best for din klient
 • Bruk automatisert utvidelses- og arealoptimaliseringsanalyse
 • Vurder omsetningspotensial og referanser
Les mer

Match

tenants and property owners
 • Se potensielle egenskaper og konsepter for kundene dine, inkludert spesifikasjoner
 • Beskriv og selg konsepter eller eiendommer du representerer
 • Match og filtrer konsepter og egenskaper i tråd med klientens leietakerstrategi
 • Motta automatiske scores og anbefalinger for leietaker og eiendom
 • Få innsikt i hvem som ser på klientens eiendom eller konsept
Les mer

Collaborate

to build lasting, 
valuable relationships
 • Samarbeid med kunder basert på objektive data
 • Send og motta foreslåtte eiendoms- eller leietakerprofiler til kundene dine
 • Vurder eiendommer og leietakere i samme format
 • Lag lister, gi scores, kommentarer og del de mest relevante eiendommene eller leietakerne
 • Hold oversikt over hvor kundene dine er i signeringsprosessen
Les mer

1. Define

Winning data-driven location and tenant strategies
 • View area profiles to define client location and tenant strategies
 • Use heat maps for research on demography and purchasing power
 • Understand which area or tenant type is optimal for your client
 • Utilize automated expansion and area optimization analysis
 • Assess revenue predictions, performance and benchmarks
Les mer

2. Match

leietakere og eiendomseiere
 • Se potensielle eiendommer og konsepter for kundene dine, inkludert spesifikasjoner
 • Beskriv og selg konsepter eller eiendommer du representerer
 • Match og filtrer konsepter og egenskaper i tråd med klientens leietakerstrategi
 • Motta automatiske scores og anbefalinger for leietaker og eiendom
 • Få innsikt i hvem som ser på klientens eiendom eller konsept
Les mer

3. Samarbeid

for å bygge varige, verdifulle forhold
 • Samarbeid med kunder basert på objektive data
 • Send og motta foreslåtte eiendoms- eller leietakerprofiler til kundene dine
 • Vurder eiendommer og leietakere i samme format
 • Lag lister, score, kommentarer og del de mest relevante eiendommene eller leietakerne
 • Ha oversikt over hvor kundene dine er i signeringsprosessen
Les mer