3. Samarbeid

for å bygge varige, verdifulle forhold
  • Samarbeid med leietakere og meglere ved hjelp av objektive data
  • Motta leietakersøknader og konseptprofiler direkte
  • Lag lister over, gi scores, kommenter og del de mest relevante leietakerkonseptene
  • Følg nøkkelkonsepter og motta varsler om oppdateringer
  • Hold oversikt over potensielle leietakere gjennom signeringsprosessen
Les mer