Data og innsikt
Anbefalinger og analyse
Markedsplass

Data og innsikt

Bevegelse: Footfall fra Telia som viser hvordan folk beveger seg

Kortbruk: kortbruk for 40+ segmenter i Norge

Konkurransesituasjon: med alle handels- og serveringsbedrifter (omsetning per bransje)

Demografi: data for alle grunnkretser i hele Norge

Data og innsikt

Anbefalinger og analyse

Lignende områder: Finn områder som ligner dine beste lokasjoner

Fit score: Maskinlæringsmodell som gir deg en poengsum basert på forventet inntekt

Compare areas: Vurder potensialet til et område ved å sammenligne dataene

Visitor origin: Se nedslagsfeltet og hvor besøkende bor og jobber.

Anbefalinger og analyse

Markedsplass

Lokaler: Se alle ledige lokaler

Leietakere: Se hvor retailere ønsker å ekspandere og deres behov for lokaler

Kjøpesentre: Få en oversikt over kjøpesentre, deres leietakere, omsetning, osv.

Samarbeid: Lag lister, del og samarbeid med kollegaer

Markedsplass
Bevegelse
Kortbruk
Konkurransesituasjon
Demografi
Veitrafikk

Forstå hvordan mennesker beveger seg

Med data fra millioner av mobiltelefoner tilbyr vi detaljert og daglig oppdatert forståelse av menneskeflyten i ditt område. Fra langsiktige trender til dagsvariasjoner og informasjon om hvor de besøkende kommer får du unik innsikt om ditt område.

Data fra

Detaljert data

Vi gir deg data ned på områder på 250*250 meter, slik at du får en grundig forståelse av ditt område.

Daglige oppdateringer for unik innsikt

Dra nytte av daglig oppdaterte data for å analysere effekten av spesifikke hendelser. Forstå hvordan markedsføring, konserter, eller politiske reguleringer har påvirket bevegelsesmønsteret.

Følg trender og presenter utviklingen

Følg den langsiktige utviklingen, og se hvor mange mennesker som er i området ditt. Du kan også se hvor mange som er på jobb, hjemme, eller bare på besøk.

Forstå ukentlige bevegelsesmønstre

Se hvilke ukedager det er mest bevegelse i dine områder, og la innsikten styre driften av dine lokasjoner.

Optimaliser driften med innsikt time for time

Se bevegelsesmønstre time for time for en gitt dag eller periode. Denne detaljerte innsikten kan hjelpe med å sette åpningstider, se når folk kommer på jobb, eller forlater hjemmet sitt.

Forstå hvor besøkende kommer fra

Få innsikt i hvor folk reiser fra for å besøke området ditt. Svært nyttig for målrettet markedsføring, for å se nedslagsfeltet til området eller forstå kannibalisering mellom butikker.

Ta pulsen på Norges økonomi

Dykk inn i 85% av alle korttransaksjoner i Norge med data fra BankAxept. Utforsk daglig oppdaterte data, forstå handlemønsteret i 47 kategorier, og sammenlign vekst på regionalt eller nasjonalt nivå.

Data fra

Daglig kortbruk i 47 kategorier

Analyser totalt forbruk, antall transaksjoner, eller størrelse på handlekurven i 47 kategorier på kommunenivå, og få en unik innsikt i den økonomiske aktiviteten i Norge.

Innsikt for over 650 områder

Forstå forbruksmønstre i handel, servering og tjenester i over 650 områder. Vi gir deg detaljert innsikt slik at du kan ta strategiske beslutninger.

Periodisert data for å sammenligne utviklingen

Periodiser dataen for å sammenligne år, måneder, uker eller dager med hverandre. Identifiser de beste dagene og forstå årlig vekst (CAGR) for ditt område eller bransje.

Benchmark din bransje med indeksert vekst

Se indeksert vekst i ulike kategorier – enten innenfor ditt område eller opp mot kommunalt/nasjonalt nivå. Få et konkurransefortrinn ved å forstå hvordan din bransje utvikler seg.

Se veksten i ditt område

Følg utviklingen i kortbruk og den årlige vekstraten (CAGR) i ditt område. Disse nøkkeltallene gir et klart bilde av økonomiske trender.

Utforsk ukentlige forbruksmønstre

Oppdag forbruksmønstre på tvers av forskjellige ukedager og identifiser de beste dagene. Innsikten kan hjelpe å ta operasjonelle beslutninger, som bemanning og åpningstider.

Naviger i konkurransemarkedet

Vi gir deg en totaloversikt over alle handel-, serverings- og tjenestebedrifter i Norge, inkludert omsetning per butikk. Se konseptmiksen, identifiser konkurrentene dine, finn markedsgap, og følg utviklingen over tid.

Data fra

Konseptmiks: Forstå sammensetningen i området

Få en detaljert oversikt over konseptmiksen i området. Drill ned i kategorier for å finne innsikt som er mest relevant for din bedrift.

Hvor er konkurrentenes beste lokasjoner?

Se alle selskapene i et område og deres omsetning på hver enkelt lokasjon. Se kjedenes utvikling over tid, hvor de gjør det best, og hvilke lokasjoner som over- og underpresterer.

Markedsgap: Oppdag muligheter for ekspansjon

Identifiser markedsgap og områder med over- eller underdekning. Bruk innsikten for å forstå hva området trenger eller hvor du burde ekspandere.

Finn områder med positiv utvikling

Se utviklingen av et område over tid. Forstå trender og endringer før andre og tilpass din strategi.

Er det flest kjeder eller uavhengige konsepter?

Sammensetningen av kjeder og uavhengige konsepter kan si mye om området, og hvor unikt tilbudet er.

Utforsk demografien i ditt nabolag

Utforsk detaljert demografisk innsikt fra Norges minste administrative områder, grunnkretser. Se befolkningsfordelingen, husholdningstyper, inntektsnivåer, og demografiske trender over tid.

Data fra

Alders- og kjønnsfordeling i nabolaget

Forstå hvordan du kan posisjonere ditt konsept mot den lokale befolkningen med innsikt innbyggernes alders- og kjønnsfordeling.

Bli kjent med husholdningene i ditt område

Utforsk de forskjellige husholdningene i området ditt. Enten det er aleneboende eller familier, vil forståelse av lokalsamfunnet bidra til å møte deres behov.

Inntektsfordeling: Forstå kjøpekraften

Få innsikt i medianinntekt per husholdningstype og inntektsfordelingen i området. Forstå samfunnets kjøpekraft for å tilpasse posisjonering, pris og markedsføring.

Vær et steg foran med demografiske trender

Følg hvordan demografien utvikler seg over tid, og tilpass ditt tilbud til samfunnets skiftende behov.

Forstå trafikkflyten i hele landet

Veitrafikken gir verdifull innsikt i hvor mange biler som er på veiene over hele Norge. Et uvurderlig verktøy for retailaktører, eiendomseiere og virksomheter som er avhengige av kunder langs veien.

Få verdifull trafikkinnsikt

Forstå trafikkflyten på veisegmenter over hele Norge. Dataen hjelper deg med å identifisere områder med høy trafikk og potensielle forretningsmuligheter.

Optimaliser bedriften

Bruk innsikten vår for å optimalisere lokasjonene dine, tiltrekke flere kunder, og drive virksomheten fremover.

Du er i godt selskap

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Vil du utforske mer innsikt?

Vil du lære mer om hva vi tilbyr?

Vil du lære mer om markedsplassen?

Bevegelse
Kortbruk
Konkurransesituasjon
Demografi
Veitrafikk
Sammenligning
Besøkende
Gå- og kjøretid
Dashboards
Lokaler
Leietakere
Eiendommer og Kjøpesentre
Samarbeid