Retailaktører kan presentere sin bedrift og sine ekspansjonsplaner, mens eiendomsaktører kan utforske bedrifter på utkikk etter sin neste lokasjon.