Velg riktig abonnement for din bedrift

Leietaker
Utleier
Kvartal
År

25 % rabatt

Gratis

Se ledige lokaler

Inkludert

 • Oversikt over alle ledige handels- og serveringslokaler
 • Markedsfør ditt konsept gjennom unike konseptprofiler
 • Relevant områdeinnsikt

Oversikt over alle ledige handel og serverings lokaler

Etableringspakke
Få retaildata & innsikt

Inkludert

 • Bruk data til å velge hvor du burde etablere din neste filial.
 • Konkurransesituasjon med omsetning ned på hver enkelt filial fra Prognosesenteret
 • Se hvem og hvor mange som beveger seg i området med data fra Telia
 • Daglig utvikling handlemønster fra Vipps/BankAxept
 • Kundetilgang og demografi på delbydelsnivå fra SSB

Konkuransesituasjon med omsetning ned på hver enkelt filial

Book en demo

Vi tilbyr også planer for meglere, byutviklere og andre selskaper som ønsker å få tilgang til de nyeste og mest relevante detaljhandels- og eiendomsdataene.

Sammenlign abonnement

Kvartal
Årlig

25 % rabatt

    Gratis EtableringspakkeLiten /
Stor
      Liten / Stor

Eiendomsprofiler

Se alle serverings- og butikklokaler  
Fasiliteter, areal og unike kvaliteter  
Regulering og beskrivelse av lokalet  

Din bedriftsprofil

Hvor du ønsker nye loaker  
Teamet og ønsket kundegruppe  
Arealbehov og krav til lokalet  

Unik data

Tilgang på kommersielle områder i hele Norge
Plaace har egenutviklede algoritmer som identifiserer områder i Norge med høy handelsaktivitet. Dette gir et mer realistisk bilde over hvordan man ser på byen, og for å bli kjent i nye områder og byer. Dette gjør at du også kan sammenlikne deg med andre liknende kommersielle områder.
 
Kjøpekraft på grunnkretsnivå  
Alderssammensetning på grunnkretsnivå  
Inntekstsdistribusjon på grunnkretsnivå  
Konkurransesituasjon med alle handels- og serveringsbedrifter i Norge
Gjennom data fra Prognosesenteret får du se alle 50 000+ filialer i Norge innen handel, servering og tjenester. Du kan drille deg ned i hierarkiet og se hva som finnes i områder som er relevante for deg.
 
Omsetning for alle handels- og serveringslokasjoner i Norge  
Antall ansatte ved hver enkelt filial  
Totalomsetning og omsetningstetthet i et område  
Over- og underdekning i et område  
Daglige BankAxept korttransaksjoner for 40+ segmenter i Norge  
Daglige BankAxept kortransaksjoner for handel, servering og tjenester per delbydel i Oslo  
Kvartalssnitt av antall besøkende til et område fra Telia mobildata  
Demografisk profil til alle besøkende til et område fra Telia mobildata  
Kjøpesenterprofiler for alle kjøpesentere med alle leietakere og deres omsetning  
Profiler med omsetningstall totalt og per lokasjon for alle handels- og serveringskjeder i Norge  

Komplett matchingplattform

Lag lister over lokaler og del med kollegaer
Når du har funnet leietakere som er aktuelle for din eiendom kan du lagre disse i lister, og samarbeide om listene sammen med dine kollegaer
 
Lag lister over områder av interesse
Dersom du kun er interessert i områdene rundt dine eiendommer, eller vet om områder som du sammenlikner deg med kan du lager lister for å enkelt holde følge med utviklingen.
 
Inviter kollegaer for å samarbeide om lister og profiler
Du kan invitere så mange du vil inn til å samarbeide og vedlikeholde deres eiendomsprofiler, og sammen bygge opp lister over mulige leietakere og områder
 
Definer områder som er av interesse for deg
Du kan tegne opp egendefinerte områder i kartet, og få et utdrag av all informasjon om det gitte området.
 

Kommer snart

Automatisk matching med ledige lokaler  
Selskapsprofil med oversikt over alle dine lokasjoner og ansatte  
Få informasjon om nye lokaler i dine ekspansjonsområder  
Administrasjonsside for å holde oversikt over tilganger  
Oversikt over off-market lokaler  
Optimalisering av ditt butikknettverk  
       
    Kom i gang gratis Snakk med oss
Kvartal
Årlig

25 % rabatt

Gratis

Annonser gratis

Inkludert

 • Annonser ubegrenset antall handelslokaler
 • Lag unike eiendomsprofiler
 • Relevant områdeinnsikt
 • Annonser ubegrenset antall handelslokaler
Søkepakke
Få retaildata & innsikt

Inkludert

 • Se alle leietakere som ekspanderer til ditt område
 • Bruk data til å avgjøre match med potensiell leietaker
 • Bevegelsesmønster og demografi på hvem som beveger seg i område, fra Telia
 • Handlemønster og daglig utvikling fra Vipps/BankAxept

Se alle leietakere som ekspanderer til ditt område

Book en demo

Vi tilbyr også abonnement for meglere, byutviklere og andre selskaper som ønsker å få tilgang til de nyeste og mest relevante detaljhandels- og eiendomsdataene.

Sammenlign abonnement

Kvartal
Årlig

25 % rabatt

    Gratis EtableringspakkeLiten /
Stor
      Liten / Stor

Eiendomsprofiler

Annonser ubegrenset antall handelslokaler  
Vis fasiliteter, areal og unike kvaliteter  
Regulering og beskrivelse av lokalet  

Leietakerprofiler

Ekspansjonsplaner til leietakere  
Team og ønsket målgruppe  
Arealbehov og krav til lokalet  

Unik data

Kommersielle områder i hele Norge
Plaace har egenutviklede algoritmer som identifiserer områder i Norge med høy handelsaktivitet. Dette gir et mer realistisk bilde over hvordan man ser på byen, og for å bli kjent i nye områder og byer. Dette gjør at du også kan sammenlikne deg med andre liknende kommersielle områder.
 
Kjøpekraft på grunnkretsnivå  
Alderssammensetning på grunnkretsnivå  
Inntekstsdistribusjon på grunnkretsnivå  
Konkurransesituasjon med alle handels- og serveringsbedrifter i Norge
Gjennom data fra Prognosesenteret får du se alle 50 000+ filialer i Norge innen handel, servering og tjenester. Du kan drille deg ned i hierarkiet og se hva som finnes i områder som er relevante for deg.
 
Omsetning for alle handels- og serveringslokasjoner i Norge  
Antall ansatte ved hver enkelt filial  
Totalomsetning og omsetningstetthet i et område  
Over- og underdekning i et område  
Daglige BankAxept korttransaksjoner for 40+ segmenter i Norge  
Daglige BankAxept kortransaksjoner for handel, servering og tjenester per delbydel i Oslo  
Kvartalssnitt av antall besøkende til et område fra Telia mobildata  
Demografisk profil til alle besøkende til et område fra Telia mobildata  
Profiler med omsetningstall totalt og per lokasjon for alle handels- og serveringskjeder i Norge  
Kjøpesenterprofiler med alle leietakere og deres omsetning for alle kjøpesentre i Norge  

Komplett matchingplattform

Lag lister over leietakere og del med kollegaer
Når du har funnet leietakere som er aktuelle for din eiendom kan du lagre disse i lister, og samarbeide om listene sammen med dine kollegaer
 
Inviter kollegaer for å samarbeide om lister og profiler
Du kan invitere så mange du vil inn til å samarbeide og vedlikeholde deres eiendomsprofiler, og sammen bygge opp lister over mulige leietakere og områder
 

Kommer snart

Automatisk matching med søkende leietakere  
Selskapsprofil med oversikt over alle dine lokaler og ansatte  
Se hvilke leietakere som ser på dine eiendommer  
Få informasjon når nye leietakere vil etablere seg der du har lokaler  
Administrasjonsside for å holde oversikt over tilganger  
Automatiske leietakeranbefalinger  
Omsetningsestimater for leietakere ved din lokasjon  
Oppfølgingssystem for leietakere du vurderer  
Fremvisning av dine lokaler off market  
Lead lister over leietakere til off market lokaler  
Optimalisering av din eiendomsportefølje  
       
    Kom i gang gratis Snakk med oss