Leietaker
Gårdeier

Finn et abonnement som

passer for ditt behov

År
Kvartal
NOK
EUR
Gratis

Vis din bedrift og hvor
du ønsker å ekspandere

Se alle lokaler som
passer for deg

Included
 • Unique concept profiles with unlimited locations
 • Overview of all active retail spaces
Comming soon
 • Area insights with competitor locations, demographic data and purchasing power
Included
 • Unique concept profiles with unlimited locations
 • Overview of all active retail spaces
Comming soon
 • Area insights with competitor locations, demographic data and purchasing power
Read more Read less
Vår mest populære
Business

NOK 85 000,- 8 000,- EUR 1 000,- 300,-

Bruk data for å avgjøre
hvor du vil lykkes

All in free +
 • Detailed area insights
 • Revenue and benchmarks on competitors, properties and areas
Comming soon
 • "Off market" retail space
 • Automatic expansion recommendations
All in free +
 • Detailed area insights
 • Revenue and benchmarks on competitors, properties and areas
Comming soon
 • "Off market" retail space
 • Automatic expansion recommendations
Read more Read less

Not sure what plan to pick?
We’re happy to help!

Tobias Martinsen
CMO & Co-founder

Finn et abonnement som

passer for ditt behov

År
Kvartal
NOK
EUR
Gratis

NOK 0,- EUR 0,-

Annonser ubegrenset antall handelslokaler

Included
 • Unique property profiles
 • Unlimited listings
 • Area insights with tenant locations, demographic data and purchasing power
Included
 • Unique property profiles
 • Unlimited listings
 • Area insights with tenant locations, demographic data and purchasing power
Essential

NOK 50 000,- 5 000,- EUR 1 100,- 400,-

Se alle leietakere
som skal ekspandere
til ditt område

All in “Free” +
 • Profiles of active tenants
 • "Off market" space
Comming soon
 • Company profiles with all properties listed
 • Collaboration support
All in “Free” +
 • Profiles of active tenants
 • "Off market" space
Comming soon
 • Company profiles with all properties listed
 • Collaboration support
Read more Read less
Vår mest populære
Business

NOK 100 000,- 15 000,- EUR 10 000,- 900,-

Avgjør hvilken
leietaker som vil prestere best

All in “Essential” +
 • Detailed area insights
 • Revenue and benchmarks for tenants, properties and areas
Comming soon
 • Automatic tenant recommendations
 • Portfolio optimization
All in “Essential” +
 • Detailed area insights
 • Revenue and benchmarks for tenants, properties and areas
Comming soon
 • Automatic tenant recommendations
 • Portfolio optimization
Read more Read less

Not sure what plan to pick?
We’re happy to help!

Tobias Martinsen
CMO & Co-founder