Områdeinnsikt for Ekspansjonsansvarlige

Områdeinnsikt gjør det enklere for deg å finne ideelle lokasjoner ut fra dine suksesskriterier.

Ta bedre beslutninger med Områdeinnsikt

Hva er viktig for deg når du skal velge lokasjon? 

Tenker du primært på bevegelsesmønstre og tilgjengelighet, eller er demografi og nærhet til målgruppen viktigere? Hvor viktig er konkurransen fra nærliggende butikker? Og i hvor stor grad vektlegger du områdets fremtidige vekst og utvikling i valg av lokasjon? 

Områdeinnsikt gjør det enklere for deg å finne ideelle lokasjoner ut fra dine suksesskriterier.

Hva er områdeinnsikt?

Områdeinnsikt, også kjent som lokasjonsintelligens, handler om å forstå den fysiske verden. Ved å se på geografisk informasjon, som hvor folk bor og hvordan de handler, kan du undersøke spesifikke områder i detalj. Dette kan hjelpe deg med å finne ideelle lokasjoner for ekspansjon.

Hvordan bruke områdeinnsikt i ekspansjon?

Ved å bruke analyseverktøy og nyttig funksjonalitet, kan du avdekke mønstre, trender og muligheter som ellers ville vært skjult for deg.

 • Bevegelse: Ved å analysere bevegelsesdata fra mobiltelefoner, kan du få innsikt i hvor mange som besøker et område og hvordan området brukes. Dette kan hjelpe deg med å forstå hvilket modus besøkende er i, samt identifisere trafikkerte gater og populære handelsområder.
 • Demografi: Ved å analysere den demografiske sammensetningen, er det mulig å få innsikt i variabler som aldersfordeling, inntektsnivåer og størrelsen på husholdninger. Plassering av nye butikker i områder som harmonerer med en ideell kundeprofil, kan vesentlig øke suksessraten for en ny butikk.
 • Kortbruk: Ved å analysere transaksjonsdata kan du få innsikt i kjøpsvaner og hvilke områder som er i vekst. Dette kan hjelpe deg med å identifisere områder med høy kjøpekraft og stor etterspørsel etter dine varer.
 • Konkurranse: Ved å analysere bedrifter som er etablert i området, samt analysere konkurrenters lokasjoner, åpninger og nedleggelser, kan du identifisere hvilke områder som er mettet, og hvor det finnes muligheter for å etablere seg.

Fordeler

Å ta i bruk områdeinnsikt som en del av ekspansjonsstrategien gir deg en rekke fordeler og  bidrar til å forenkle prosessen med ekspansjon. Her er noen av fordelene:

 • Bedre beslutningsgrunnlag: Områdeinnsikt gir deg et solid grunnlag for å ta gode beslutninger. Dette reduserer risikoen for feilinvesteringer og øker sjansene for suksess. 

 • Spar tid: Områdeinnsikt gjør det enklere for deg å identifisere og vurdere nye lokasjoner, og reduserer dermed tidsbruken knyttet til planlegging og gjennomføring av ekspansjon. 

 • Bedre konkurranseevne: Gjennom innsikt i konkurrentenes aktiviteter i ulike områder, kan du tilpasse din ekspansjonsstrategi for å utnytte muligheter og motvirke trusler i markedet. Dette bidrar til å opprettholde eller styrke virksomhetens posisjon.

I sum gjør Områdeinnsikt det mulig for deg å jobbe mer effektivt og målrettet med ekspansjon.

Vil du vite mer?

Med Plaace får du tilgang til unik områdeinnsikt i Norden, alt på ett sted. 

Ta gjerne kontakt med oss for en uformell samtale, og la oss sammen utforske hvordan vår områdeinnsikt kan støtte din vekststrategi.

Share this on:
Ring oss direkte for en
uformell prat
Legg igjen din e-post så tar
vi kontakt med deg

  Ønsker du å høre mer?
  Book en digital demo!
  Velg en tid og dato som passer for deg