92 – lokaler har vært utlyst av bedrifter på plattformen i år

40+ – leietakere leter aktivt etter ledige lokaler i Oslo