32635 – snitt daglig besøkende på Majorstuen

178 842 – snitt daglige besøkende i Oslo Sentrum

14:00 – flest i Oslo sentrum

1/3 – av folk på Skøyen i ukedager er på jobb