92 – lokaler har vært utlyst av bedrifter på plattformen i år