Tøyen – uavhengie konsepter omsetter for mer enn kjeder