Webinar (in Norwegian) | Work smarter with expansion and consolidation

Free webinar April 16th – For retail chains

Jobb smartere med ekspansjon og konsolidering

I urolige tider med økonomisk usikkerhet og store endringer i forbrukeratferd er det viktigere enn noen gang at retailere tar gode avgjørelser rundt ekspansjon og konsolidering av sin butikkportefølje.

Agenda:

  • Innføring i områdeinnsikt, datakilder og nyttig funksjonalitet: Områdeinnsikt, også kjent som location intelligence, handler om å forstå den fysiske verden. Vi starter webinaret med en kort introduksjon av hva områdeinnsikt er, hva innsikten kan brukes til og hvorfor dette er viktig for retailkjeder.
  • Praktisk bruk av områdeinnsikt i ekspansjon og konsolidering: I denne delen utforsker vi hvordan områdeinnsikt kan anvendes for å kartlegge suksesskriterier, finne white spots og for å identifisere ideelle lokasjoner. Vi vil også vise deg hvordan du enkelt kan sammenligne lokasjoner for å finne ut hvilke som presterer over eller under snitt, samt hvordan du kan avdekke lokale og nasjonale trender.
  • Fordeler med bruk av områdeinnsikt: I denne delen ser vi nærmere på hvordan områdeinnsikt kan spare deg for tid, styrke beslutningsgrunnlaget ditt, samt redusere risikoen ved nyetableringer.
  • Oppsummering og spørsmål: Vi runder av med de viktigste læringspunktene og åpner for spørsmål.

Hvem bør delta?

Dette webinaret er skreddersydd for ledere som ønsker å bruke data og innsikt for å utvide virksomheten til nye lokasjoner og/eller optimalisere drift av eksisterende lokasjoner. Enten Plaace er nytt for deg, eller du allerede har begynt å utforske områdeinnsikt, vil dette webinaret gi deg stor nytteverdi og praktiske tips.

Hvem møter du?

Fredric Lundgaard | Salgssjef i Plaace
Fredric har bred erfaring med retail og områdeinnsikt, og har rådgitt en rekke kjeder i ekspansjons- og konsolideringsfaser. Fredric er kjent for sin gode kommunikasjonsstil og evne til å formidle komplekse konsepter på en enkel og lettfattelig måte.

Gjør områdeinnsikt til ditt konkurransefortrinn!

Registrer deg nå for å sikre deg plass!

Tid: 16. april kl. 14:00
Share this on:
Call us directly for one
informal talk
Leave your e-mail
and we will contact you

    Do you want to hear more?
    Book a digital demo!
    Choose a time and date that suits you