Den høye risikoen ved ekspansjon

Å starte en ny butikk er komplisert og kostbart.

Det står mye på spill

Retailere har ofte utfordringer med å finne de beste lokasjonene når de utvider sitt butikknettverk. Prosessen er full av fallgruver, og det finnes mange eksempler på butikker som har feilet.

Når retailkjeder åpner mange butikker, er det stor sannsynlighet for at noen av dem vil prestere dårlig, noe som kan føre til betydelige økonomiske tap.

Kostnadene ved å bygge og etablere en ny butikk kan være enorme, ofte flere millioner. I tillegg investerer retailere mye tid og innsats i å sette opp butikken. Til slutt kan de ende opp fanget i en leiekontrakt som koster mer enn den smaker, med tap måned etter måned i flere år.

Til tross for den høye risikoen for feiletableringer, har beslutninger om nye lokasjoner historisk sett vært basert på magefølelse og intuisjon.

Forstå kostnadene som er involvert

Ved leie av et nytt lokale dekker leietakeren vanligvis kostnadene med å tilpasse lokalet til sine behov. I noen tilfeller kan utleiere påta seg disse kostnadene eller tilby et tilskudd til ombygging, men dette legges ofte til husleien over tid. 

Utleiere er ofte tilbakeholdne med dette fordi det innebærer en økt risiko for økonomiske tap hvis leietakeren ikke når omsetningsmålene.

Kostnaden for å sette opp en ny butikk kan variere. Noen etableringer kan koste noen hundre tusen kroner, mens en typisk norsk retailkjede ofte bruker mellom 1 og 2 millioner kroner per butikk.

De skjulte kostnadene: Tid, innsats og anstrengte forholdet

Å sette opp en ny butikk krever ikke bare penger, men også mye tid og innsats. Dette inkluderer innredning av butikken, nye varelager, opplæring av ansatte og markedsføring av butikken til lokalområdet. Ressurser som kanskje kunne vært bedre brukt andre steder.

Hvis en retailer må avslutte en leieavtale tidlig, kan det medføre ekstra kostnader og tidsforbruk, samt at det ofte går utover forholdet og partnerskapet med utleier.

Alternativkostnaden ved feiletableringer

Innenfor samme kjede er det ofte store forskjeller i omsetning mellom de beste og dårligste butikkene. Det er ikke uvanlig at de beste 10% av butikkene har opptil tre ganger høyere omsetning enn de 10% med lavest omsetning

Hvis en ny butikk underpresterer og havner blant de 10 % med lavest omsetning, kan retailere bli sittende med en kostbar lokasjon i flere år, og potensielt tape penger hver måned. Å velge den ideelle lokasjonen kan utgjøre forskjellen mellom å tape eller tjene millioner år etter år.

En ny tilnærming til ekspansjon

Heldigvis begynner mange retailere å forstå at det finnes en ny måte å tilnærme seg ekspansjon på. Ved å bruke områdeinnsikt og mer avanserte analyser er det mulig å vurdere potensielle lokasjoner raskere og mer nøyaktig. 

Ved å analysere det eksisterende butikknettverket med områdeinnsikt og kunstig intelligens, er det mulig å identifisere suksesskriterier. Disse faktorene kan deretter enkelt brukes til å vurdere nye lokasjoner, og bidra til å redusere risikoen for å velge en dårlig lokasjon. 

Denne nye tilnærmingen kan hjelpe retailere med å ta mer informerte beslutninger, redusere risikoen for kostbare feil, og til slutt føre til mer vellykkede ekspansjoner.

Bestill en demo

Book en demo, så viser vi deg hvordan områdeinnsikt kan støtte din forretningsstrategi og videre vekst. 

Share this on:
Ring oss direkte for en
uformell prat
Legg igjen din e-post så tar
vi kontakt med deg

    Ønsker du å høre mer?
    Book en digital demo!
    Velg en tid og dato som passer for deg