Møt våre fantastiske sommerstudenter fra BearingPoint

Noen skarpe interns fra BearingPoint var hos Plaace over sommeren. Hvem er de og hva jobber de med?

Denne sommeren har Plaace vært så heldige å få jobbe med tre enestående interns fra BearingPoint. Vi har klart å frigjøre litt tid i deres svært travle timeplan til å svare på noen spørsmål som hva de jobber med, hva de håper å få ut av prosjekttiden sin hos Plaace og hva de tror er den største utfordringen for utleiere og leietakere i dag.

Sommer prosjekt hos Plaace

Pernille Klevstuen, Christian Vennerød og Simen Allum er ansatt som summer interns hos konsulenthuset BearingPoint, og fikk anledning til å gjennomføre et spennende maskinlæringsprosjekt hos Plaace. Alle tre arbeider med analyse og data science der konsulent Christian Aalby Svalesen er prosjektleder fra BearingPoint sin side. 

Utvikling av ekspansjonsanalyse

Sommerstudentene fra BearingPoint presenterer en generell anbefalingsalgoritme for Plaace. «Målet med algoritmen er å anbefale kommersielle ekspansjonsområder for et gitt konsept, som igjen bygger opp under visjonen til Plaace – nemlig å matche utleiere og leietakere for å sikre langvarige og gode leieforhold», sier Christian.

Profesjonelle og peronlige mål

En fellesnevner for alle tre er at de er svært pliktoppfyllende og ønsker å levere et sluttresultat som Plaace og deres kunder er fornøyde med – selv om oppgavene de har påtatt seg både er ambisiøs og tidkrevende. Ved siden av dette ønsker Pernille å utvikle seg som konsulent og i dialog med kunder, men også på den tekniske fronten, eksempelvis via økt forståelse innenfor maskinlæring. Simen er enig og har også som mål “å få dypere kunnskap om de verktøyene og metodene vi benytter oss av gjennom sommeren”.

Christian and Pernille
Et fordelaktig produkt for alle parter

Når vi spurte sommerstudentene om hva de mener er det mest spennende med Plaace, trekker Christian frem selve ideen: “Det å sette opp en plattform som hjelper et marked som vil vedvare i uoverskuelig fremtid er en fantastisk god idé, og jeg mener det er noe som gjør Plaace til et svært spennende selskap. Utover tilgang på data, er det i prinsippet ingenting som kan begrense vekstmulighetene til Plaace”. Simen synes det er veldig gøy å få lov til å være delaktig i en bedrift som har klare mål for fremtiden, og liker spesielt det faktum at Plaace “bidrar til noe som fører til at det blir bedre for alle parter”. Pernille synes at hele dynamikken rundt Plaace er det som gjør selskapet mest spennende: “Det er masse driv, stor lidenskap, flinke mennesker og en ekstremt spennende visjon”.

Christian, Simen, Marius and Marthe
Bruk av akademisk teori for å løse et reelt problem

Når spurt om hva de håper å få ut av tiden på Plaace, var alle enige om at det å kunne bruke ting de har lært på studiene for å løse et reelt problem hadde vært gøy å mestre. “Det er en ting å lære om teorien bak noe, men det er veldig gøy å få lov til å bruke kunnskapen sin til å faktisk lage noe som har verdi for andre”, sier Simen. Videre er det å kunne utfordre seg selv på de teknologiske, forretningsmessige og menneskelige aspektene en fellesnevner, i tillegg til å få mer innsikt i hverdagen hos en startup. Christian legger til at han “allerede har lært mye om databehandling, viktigheten av å avklare felles mål, ønsker og scope”.

Pernille Klevstuen and Christian Vennerød presenting their findings
Minimer risiko ved å finne områder som matcher selskapets segment
Vi ønsket å vite hva de synes er den største utfordringen leietakere og eiendomseiere står overfor i dag. En tydelig rød tråd i svarene hos alle omhandler valg av lokasjon. “Den største utfordringen leietakere står overfor i dag, utover det rent operasjonelle, er etter min mening lokasjon. En ting er rent fysiske faktorer som riktig størrelse, plassering, leiepriser etc, som i og for seg er viktige, men jeg tror hovedessensen ligger i at leietakere må finne lokasjoner som samsvarer med de segmentene konseptet retter seg etter”, sier Christian. Naturlig nok vil utfordringene til leietakere samsvare med utleiere: “Som utleier vil nok hovedutfordringen oppleves som å finne en stabil leietaker som ønsker å bli på sikt”, sier Pernille. Hun utdyper med et godt poeng, nemlig at “en leietaker kan bidra å gjøre et område mer attraktivt. Ved å øke attraktiviteten til et område kan det føre til mer vekst i markedet, flere kunder, som igjen kan gjøre eiendommen høyere verdsatt, noe utleier tjener godt på”. Simen sier seg enig og oppsummerer kort og presist: “Jeg tror man per i dag tar valg veldig basert på magefølelse; dette gjelder nok både for utleier og for leietaker. Dette fører til økt risiko for begge parter”. Med det sagt tror alle at Plaace sitt verdiforslag med ekstern data og analyse kan bidra til å minske denne risikoen. “Gjennom å bruke dataen og kunnskapen plaace kan tilby vil man kunne ta valg basert på andre faktorer enn kun magefølelse. Jeg tror den økte innsikten i områder også vil bidra til at byen blir et bedre sted for alle”, konkluderer Simen.
BearingPoint presenting their findings for the Plaace team
BearingPoint presenterer deres nyeste funn på StartupLab

∼ Plaace
Share this on:
Ring oss direkte for en
uformell prat
Legg igjen din e-post så tar
vi kontakt med deg

    Ønsker du å høre mer?
    Book en digital demo!
    Velg en tid og dato som passer for deg